Train the Trainers

Azymut Kariery prowadzi certyfikowane programy Train the Trainers dzięki współpracy z wybitnymi dydaktykami i praktykami biznesu takich uczelni jak:

Akademia Leona Koźmińskiego
Szkoła Główna Handlowa
Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów
Katolicki Uniwersytet Lubelski

Dodatkowo nasi konsultanci są opiekunami merytorycznymi otwartej w 2011 roku specjalizacji na studiach dziennych: Psychologia Biznesu i Przedsiębiorczości KUL.

Programy w ramach CTT (zakres i szczegóły zajęć) przygotowywane są w uzgodnieniu z Klientem w zależności od potrzeb grupy odbiorców. Zawierają w sobie podstawowe elementy:

  • Warsztaty metodyczne
  • Trening interpersonalny
  • Superwizja 
  • Certyfikacja