Inicjatywa i wpływ

Przywódców porównuje się czasami do wojowników. Oznacza to „twarde” zarządzanie, czyli oparte na jasnych i przejrzystych zasadach, co daje poczucie wpływu na otoczenie.
Inicjatywa wyraża się w zdolności aktywnego osiągania czegoś dla siebie, czyli w zdrowej rywalizacji i wygrywaniu, konsekwentnym dążeniu do celu, przyjemności zdobywania. Powoduje ona nabycie umiejętności selekcji celów oraz wytrwałość w zbliżaniu się do nich.
Istotne w funkcjonowaniu menedżera charakteryzującego się wpływem jest wskazywanie i uzasadnianie celów, by właściwe cele były zrozumiałe i zaakceptowane przez pracowników. Niezbędny do tego jest dar przekonywania płynący z pewności siebie, możliwy dzięki wewnętrznemu poczuciu kontroli i wpływu na otaczającą rzeczywistość.

Kompetencje w tym obszarze:

  • Samodyscyplina
  • Uwiarygadnianie przez własny przykład
  • Odpowiedzialność za rezultaty decyzji i działań
  • Wyznaczanie celów właściwych z punktu widzenia podwładnych

Kluczowe przekonanie:

Potrafię planować i osiągać cele