Przedsiębiorczość i inspiracja

Pomyślnie rozwiązany kryzys przedsiębiorczości daje poczucie kompetencji i sukcesu. W praktyce oznacza to, że osoba posiada poczucie własnej skuteczności, czyli przekonanie na temat możliwości wykonania danego zadania prowadzącego do określonych efektów. Poczucie własnej skuteczności jako przekonanie, że można tak sterować własnym zachowaniem, aby sprostać wymogom sytuacji, oraz osiągnąć zaplanowane cele. Takiego menedżera cechuje zdrowa pewność siebie. Wie, co potrafi, podejmuje się zadań, które są w zasięgu jego możliwości, nie wystawia na frustrację, czy porażkę ani siebie ani innych. Ma realistyczną ocenę spraw i ludzi. Skuteczność jego zarządzania wynika z dobrych zasad i uznanych wartości.

Kompetencje w tym obszarze:

  • Autentyzm działania
  • Wytrwałość w działaniu
  • Umiejętność zarządzania zmianą
  • Podejście systemowe i indywidualne
  • Zdolność nawiązywania trwałych i pozytywnych relacji z podwładnymi
  • Odwaga bycia innym niż otoczenie i odbiegania od stereotypowych wyobrażeń

Kluczowe przekonanie:

Potrafię wykorzystywać swoje umiejętności i osiągać cele