Tozsamość i poczucie wartości

Menedżerowie z adekwatnym poczuciem własnej wartości uważają się za wartościowe osoby, które posiadają umiejętności społeczne, umiejętności rozwiązywania problemów, umiejętności asertywne, umiejętności akademickie (wiedza) i umiejętności związane z pracą. Jeśli popełniają błędy, to traktują je jako możliwość nauki, a nie porażkę powodującą falę negatywnych emocji. Przyjmują zarówno pozytywne jak i negatywne informacje zwrotne na temat swojego funkcjonowania. W konsekwencji:

  • nie krytykują innych,
  • wybierają właściwe cele,
  • świetnie radzą sobie ze stresem,
  • są bardzo dobrze przystosowani do otoczenia,
  • dostrzegają w innych ich potencjał i możliwości.

Tożsamość to wewnętrzna spójność i ciągłość. Poczucie własnej tożsamości to poczucie posiadania własnego Ja. Szczególną formą poczucia tożsamości jest doświadczenie własnej niepowtarzalności i indywidualności osobowego istnienia. Maria Sokolik definiuje tożsamość jako „ujmowanie własnej osoby”, której elementami są:

  • poczucie wewnętrznej spójności,
  • poczucie odrębności od otoczenia,
  • poczucie posiadania wewnętrznej treści,
  • poczucie ciągłości czyli względnej niezmienności własnego Ja mimo upływu czasu, inaczej mówiąc jest to stałość w czasie,

Kluczowe przekonania:

Potrafię dochować własnych wartości
Jestem zaangażowany w życie, akceptuję siebie i swoje życie