Wiarygodnośc i autorytet

Podstawą wzmocnienia tego obszaru jest odkrycie tego, kim się jest i co jest dla osoby naprawdę ważne. Wielu menedżerów twierdzi, że doskonale to wie, jednak doświadczenia spotkań na sali szkoleniowej pokazują, że jest inaczej. Mają trudności w radzeniu sobie ze stresem ponieważ odgrywają rolę menedżera narzucaną im przez otoczenie, przestając identyfikować co jest tym, co sami kreują. Starając się sprostać wizerunkowi narzuconemu przez wyobrażenia i potrzeby innych gubią sens tego co robią, ponieważ gubią siebie.

Budowanie wiarygodności i autorytetu zaczyna się od spotkania z samym sobą. Rozpoznanie kim się naprawdę jest punktem wyjścia do zmierzania ku temu, kim zamierza się być.
Odkrywanie siebie to umacnianie swojego ja, uczenie się zaufania do siebie i swoich wyborów. To droga od życia nakazami z zewnątrz do słuchania swojej intuicji, wiary we własną mądrość i poczucia własnej wartości.

Kompetencje w tym obszarze:

  • Fakty – zamiast ocen i opinii
  • Uczucia – pozytywne nastawienie do ludzi
  • Konsekwencje – stanowcze i przejrzyste rozliczanie realizacji zadań
  • Oczekiwania – działania z precyzyjną wizja końca działań
  • Zaplecze – jasny i precyzyjny kontrakt na współpracę z zespołem

Kluczowe przekonanie:

Wiem czego chcę i potrafię komunikować co jest dla mnie ważne