Wzmacnianie organizacji

W biznesie rzadko używa się słów typu uczucie i serce, ale to właśnie wartości, które się nimi określa stanowią motor funkcjonowania i rozwoju organizacji. Wielcy innowatorzy i przedsiębiorcy kierują się w swoich działaniach pasją. Największe zaangażowanie wynika z poczucia misji, którą dana osoba posiada do wypełnienia.
Inspirująca wizja stymuluje pasję, a rozmowy na temat tego, ku czemu się zmierza pozwalają tę pasję podtrzymywać. Każda idea jest żywa tylko wtedy, gdy ludzie faktycznie chcą odegrać rolę w jej realizacji – poczucie sensu i widzenie zadań w szerszym kontekście stanowi o sile organizacji. Wzmacnianie organizacji to definiowanie i komunikowanie wizji firmy, departamentu, zespołu, menedżera, a przez to angażowanie ludzi na poziomie emocjonalnym. Dzięki temu każdy dostrzega, rozumie i identyfikuje znaczenie swojej pracy.

 

Azymut Kariery poprzez szereg zaplanowanych warsztatów wspiera menedżerów w wypracowywaniu wizji ich zespołów poprzez identyfikację kluczowych wartości, uzgodnienie zasad oraz sposobów i planów jej wdrożenia.