Zmiana kultury organizacyjnej

Trwały sukces firmy jest silniej związany z wyznawanymi przez nią wartościami, z osobistymi przekonaniami jej uczestników i z porywającą wizją przyszłości niż z siłami rynkowymi czy aktualną sytuacją na rynku. Wystarczy spojrzeć na potentatów rynkowych i liderów w danej dziedzinie, żeby zauważyć, że odznaczają się silną i rozpoznawalną kulturą organizacyjną. Obok strategii i przewagi technologicznej firmy, które odniosły sukces, zbijają kapitał na sile tkwiącej w charakterze ich organizacji.
Siła wynika z tego, że jasna i ugruntowana kultura eliminuje niepewność, zapewniając wszystkim jej uczestnikom jeden system interpretacji. To z kolei tworzy porządek społeczny zapewniający bezpieczeństwo, ponieważ każdy pracownik wie, czego się od niego oczekuje. Gwarantuje też ciągłość i jednoznaczność zasad poprzez wyznawanie i ujawnianie w zachowaniu tych samych wartości. W konsekwencji buduje to grupową tożsamość i wspólne zaangażowanie, wytwarzając unikatowe, niepowtarzalne więzi wpływające na chęć pozostawania członkiem takiej organizacji.

 

Azymut Kariery przede wszystkim wspiera organizacje w ewolucyjnej zmianie kultury organizacyjnej. Opiera się to na identyfikowaniu mocnych stron kultury oraz wzmacnianiu wartości stanowiących o jej sile oraz wdrażaniu inicjatyw, które osłabiają negatywne aspekty kultury danej organizacji.