Dyskusja moderowana

Metoda ta służy wspólnej pracy nad problemem, który aktualnie angażuje organizację. Celem dyskusji jest analiza problemu, jego przyczyn, głównych trudności, które w związku z nim powstają oraz wspólne wypracowanie satysfakcjonujących rozwiązań. Łatwiej jest wdrożyć zaproponowane rozwiązania i nowe pomysły działań, jeśli zostały one wypracowane przez całą grupę. Warto wykorzystać ją zwłaszcza wtedy gdy potrzebne jest wypracowanie satysfakcjonującego dla wszystkich stron rozwiązania trudnej sytuacji.
Moderator nie musi on być ekspertem w zakresie dyskutowanego tematu dyskusji. Jego zadaniem jest słuchanie i zadawanie pytań otwartych, które będą pomagały eksplorować problem i wspólnie wypracowywać optymalne rozwiązanie. Poprzez pytania moderator aktywizuje grupę do wymiany myśli i ujawniania stanowisk.

Korzyści ze stosowania dyskusji moderowanej w organizacji:

  1. Ujawnienie różnych punktów widzenia.
  2. Możliwość zaprezentowania swojego stanowiska przez każdą z zainteresowanych stron.
  3. Rozwijanie umiejętności prezentowania własnego stanowiska językiem korzyści.
  4. Ujawnienie się kwestii spornych i konfliktów w grupie.
  5. Wymiana doświadczeń i dzielenie się nimi.
  6. Uzupełnienie wiedzy poprzez uczenie się od siebie nawzajem.
  7. Rozwijanie sprawności komunikowania się z innymi.
  8. Ćwiczenie poprawności formułowania argumentów, jasnego precyzowania swoich poglądów, zadawania pytań.
  9. Możliwość poznawania się nawzajem uczestników dyskusji.
  10. Rozwijanie umiejętności określania, analizowania i rozwiązywania problemów.

Dzięki tej formie dyskusji, umiejętności, wiedza i kreatywność wszystkich członków grupy są wykorzystywane podczas spotkania. Wszyscy mogą brać aktywny udział w procesie rozwiązywania problemu, czują się więc równoprawnymi decydentami. W ten sposób wzrasta także prawdopodobieństwo zadowolenia z wypracowanego rozwiązania, a później jego wdrożenia. Uczestnicy mają szansę nauczyć się nowego sposobu rozwiązywania problemów i wykorzystać go w przyszłości w innych sytuacjach. Warto pamiętać, że ta forma pracy angażuje emocje uczestników ujawniając ważne dla nich problemy i postawy z nimi związane