Publikacje

 

Książki:

 • Kozak, A., Berendt, J. (2019). Dogadać się z innymi. Porozumienie bez przemocy nie tylko w życiu organizacji. Gliwice: Helion
 • Kozak, A., Sowińska-Wróbel, A. (2016). Siła lidera. Jak efektywnie zarządzać. Doświadczenia z polskich organizacji, Warszawa: PWN
 • Kozak, A. (2014). Proces grupowy. Poradnik dla trenerów, nauczycieli i wykładowców. Wydanie II rozszerzone. Gliwice: Onepress
 • Kozak, A. (2011). Dojrzałość menedżerska. Warszawa: Difin
 • Kozak, A., Gackowski, W. (2011). W poszukiwaniu miłości. Między bliskością a samotnością. Częstochowa: Edycja Św. Pawła
 • Kozak, A. (2010): Proces grupowy. Poradnik dla trenerów, nauczycieli i wykładowców. Gliwice: Onepress
 • Kozak, A., Łaguna, M. (2009): Metody prowadzenia szkoleń. Gdańsk: GWP
 • Kozak, A., Pietrzak, A. (2008): W poszukiwaniu siebie. Bajki terapeutyczne dla dorosłych. Częstochowa: Edycja Św. Pawła
 • Kozak, A. (2004). Znaczenie pieniądza. Lublin: Norbertinum

Wybrane artykuły:

 • Kozak, A. (2014). Relationship between job satisfaction and perception of manager’s behaviour. Journal for Political Economic and Social Integration 2(2014) p. 83-119
 • Kozak, A. (2014). Siła nawyków w zarządzaniu zmianą. Personel i Zarządzanie nr 11(296), listopad, s.40-44
 • Kozak, A. (2012). Kształtowanie tożsamości organizacji poprzez budowanie dojrzałej osobowości kadry zarządzającej . Współczesne Zarządzanie  4/2012, s.195-204, Wydawnictwo UJ
 • Kozak, A., Sobek, J. (2012). Kształtowanie kultury wartości i zaangażowania organizacyjnego – psychospołeczne wyzwania współczesnych organizacji – Czasopismo Psychologiczne
 • Cudo, A., Kozak, A. (2011). Relation between values and career accomplichment.
 • Kozak, A. (2011). Stres w pracy menedżera – motywuje czy utrudnia zarządzanie. Gazeta finansowa. Nr.46, 18-24 listopada 2011.
 • Kozak, A. (2009). Wpływ postaw wobec pieniądza na decyzje dotyczące zarządzania finansami. W: Kłosiński, A., Biela, A. (red.) Człowiek i jego decyzje. Lublin: Wydawnictwo KUL
 • Kozak, A. (2009): Kompetencje na sprzedaż. Personel i Zarządzanie nr7(232), lipiec,
 • Kozak, A. (2008): Building commitment through participation in creating organizational culture. Journal for Political Economic and Social Integration 1(2008). p.94-108
 • Wajler, R., Kozak, A. (2008): Skuteczna (de)motywacja. Jak uniknąć pułapek systemu wynagradzania. Personel i Zarządzanie nr 12/225, grudzień, s. 37-40
 • Kozak, A. (2008): Pochwała pochwał. Puls Biznesu 1 sierpnia 2008, s. 4
 • Kozak, A.; Wajler, R. (2008): Czy Herzberg miał rację.  Personel i Zarządzanie nr8 (221), sierpień, s. 34-37 
 • Kozak, A.; Opalińska, A. (2008): Asertywna komunikacja z otoczeniem. Sekretariat nr5, czerwiec , s. 2-6
 • Kozak, A.; Wajler, R. (2008): Siła wartości. Personel i Zarządzanie nr4 (217), kwiecień, s. 34-37 
 • Kozak, A. (2008). Psychologia krachu. Newsweek 17/2008 27.04.08. w: Poradnik Oszczędzania s.18-21
 • Kozak, A.; Wajler, R. (2007): W grupie raźniej. Jak zbudować profesjonalny zespół trenerów?. Personel i Zarządzanie nr12(213), grudzień, s. 56-61
 • Kozak, A. (2007): Akademia w firmie. Puls Biznesu 31 sierpnia 2007
 • Kozak, A.; Olesińska, M. (2007): Marka wybrana. Marketing w praktyce. nr 10 (116), s. 12-16
 • Kozak, A. (2007): The relation between the  meneger’s personality and the values in an organization. in: Polic, M., Bajec, B., Kolidar, L.: Values and Economy, Lubljana: Filozofska fakulteta; p. 591-597
 • Kozak, A., Mazurek, A. (2007): The relationship between personal system of values and attitude towards the Euro. in: Polic, M., Bajec, B., Kolidar, L.: Values and Economy, Lubljana: Filozofska fakulteta; p. 586-591
 • Kozak, A. (2007): Menedżer nośnikiem wartości w organizacji. w: Banaszak, Doktór (red.) Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, s. 141-151
 • Kozak, A. (2006): Polityka kadrowa a strategiczne zarządzanie firmą. Przegląd Corporate Governance. Biuletyn Polskiego Instytutu Dyrektorów. 3 (7) 2006, s.75-82
 • Kozak, A. (2006): National identity and the attitudes to Euro. Journal for Political Economic and Social Integration 1(2006) p. 83-119
 • Kozak, A. (2006): Zarządzanie sobą-nowe wyzwania w zarządzaniu ludźmi Przegląd Corporate Governance. Biuletyn Polskiego Instytutu Dyrektorów. 2 (6) 2006, s.73-76
 • Kozak A., Ostrowska, I. (2006): Tożsamość organizacyjna a funkcjonowanie menedżera w miejscu pracy. Wrocław: Roczniki AE s.53-61
 • Kozak, A. (2005): Osobowość i unikalność marki. Marketing w praktyce nr1/2005 s.20-22
 • Kozak, A. (2004): Jaki jest Twój pieniądz. Marketing i Rynek nr 3/2004, s.27-32