Warsztaty

Menedżerowie poprzez szkolenia szukają możliwości podniesienia efektywności swojego funkcjonowania w organizacji. Uczą się tego, co sami uznają za potrzebne. Główną ich motywacją jest więc chęć nauczenia się tego, co pomoże im radzić sobie z aktualnymi wymaganiami.

Okazuje się więc, że zapominają czasami o tym, że warsztaty mogą służyć także temu, by przyjrzeli się swojej dojrzałości, czyli temu jak to, kim aktualnie, są oddziałuje na ludzi, którymi zarządzają. Istotne jest doświadczenie tego, jak bardzo osoba menedżera, jego świat wartości, przekonań i zachowań wpływa na ludzi, którzy stanowią jego zespół.

Warto więc spojrzeć na warsztaty menedżerskie jak na proces kształtowania dojrzałości menedżerskiej, a nie tylko dostarczania skutecznych narzędzi. Narzędzia same w sobie nie są skuteczne, jeśli nie idzie z nimi w parze przekonanie o wartości ich stosowania w pogoni za celem biznesowym.

Kształtowanie dojrzałości menedżerskiej jest i musi być nieprzerwanym procesem. Rozpoczyna się od uświadomienia sobie niewykorzystanego potencjału oraz ogromu możliwości i szans po które wystarczy sięgnąć. Wymaga to oczywiście odwagi przyjrzenia się sobie, zweryfikowania przekonań, postaw i zachowań. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy podczas szkolenia trener może pracować w oparciu o proces grupowy. W tym sposobie pracy ważna jest zmiana postawy a nie dostarczenie zewnętrznych „ulepszaczy” zarządzania.

Wzrost efektywności i trwała zmiana funkcjonowania menedżera po takich warsztatach możliwa jest dzięki pracy na postawie poprzez:

  • doświadczenie – dostrzegam co robię, jakie moje zachowania mają konsekwencje,
  • poznanie – co warto z tym zrobić, jak to zmienić,
  • aktywne eksperymentowanie – ćwiczę nowe zachowania i widzę jak to działa na drugą stronę,
  • poczucie sensu – czuję i rozumiem, dlaczego ważne jest bym tak się zachowywał.

Szkolenie powinno być tak zorganizowane, aby uczestnik mógł zaspokoić swoje potrzeby rozwojowe, dostrzegł nowe możliwości, doświadczył indywidualnej informacji zwrotnej.

Obszary i tematy możliwe do przygotowania tego typu warsztatów znajdują się w zakładce: dojrzałość menedżerska.