Work-Out

Work-out jako forma budowania zaufania i wsparcia w organizacji.

Jest to formuła pracy ucząca współpracy oraz krytycznego podejścia do pomysłów pracowników. Daje szansę wzrostu poczucia wpływu na otaczającą rzeczywistość w firmie, rozumienia zależności w realizacji rozwiązań usprawniających pracę, zaufania do osób zarządzających oraz do siebie nawzajem.

Istota Work-Out:

 • Informacja dla przełożonych o problemach w firmie
 • Zgłaszanie rozwiązań, których celem jest usunięcie tych problemów
 • Generowanie rozwiązań eliminujących niepotrzebną pracę

Główny cel:

Wprowadzenie mechanizmu pozwalającego na bezpośrednie zaangażowanie każdego z pracowników w proces decyzyjny zmian dotyczących miejsca pracy

Szczegółowym celem jest zdefiniowanie działań, które odpowiadają na pytania:>

 • Jak łatwiej i efektywniej wykonywać pracę?
 • Co zrobić, żeby ograniczyć biurokrację?

 

Sposób pracy:

 • Zgłaszanie pomysłów.
 • Analiza SMART
 • Analiza pomysłów pod kątem: zagrożenia, problemy, ryzyka, wyzwania, potrzeby informacyjne.
 • Weryfikacja pomysłów w zakresie: korzyści versus koszty.
 • Wybór najlepszych pomysłów.
 • Prezentacja wybranych pomysłów językiem korzyści decydentom (menedżer).
 • Decyzja menedżera o przyjęciu pomysłów do realizacji z uzasadnieniem odrzucenia niektórych z nich.

 

Zalety (możliwe efekty) work-outu jako formy budowania zaufania w organizacji:

 • Możliwość wspólnej pracy nad rozwiązywaniem problemów.
 • Poczucie wspólnej płaszczyzny trudności w miejscu pracy – odkrycie, że inni mają podobne problemy.
 • Wyrażenie własnych potrzeb dotyczących usprawnień w miejscu pracy.
 • Możliwość uzyskania wsparcia w realizacji własnych pomysłów.
 • Spojrzenie na problem i możliwości rozwiązań z różnych perspektyw (perspektywa międzydziałowa i międzywydziałowa).
 • Umiejętność dyskusji problemów pod kątem: problemy, wyzwania, zaplecze, możliwości.
 • Ocena rozwiązań pod kątem możliwości, czasu oraz kosztów ich wdrożenia, a także ich konsekwencji dla pozostałych uczestników organizacji.
 • Umiejętność obrony własnego stanowiska.
 • Bezpośrednia informacja zwrotna dotycząca możliwości wdrożenia prezentowanych propozycji.
 • Utworzenie grup roboczych zainteresowanych rozwiązaniem danego problemu.
 • Spotkanie, integracja, wymiana pomysłów, poprawa komunikacji.