Sens pracy w firmie

Wizja „to dostrzeganie oczyma duszy możliwości tkwiących w ludziach, w projektach, sprawach i przedsięwzięciach”. Wizja jest tym, co napędza, co wskazuje kierunek. Pozwala z energią zaangażować się w działania, które w mikrowymiarze mogą wydawać się nużące lub mało ważne. Bez wizji praca pozostaje tylko pracą. Z wizją ma szansę stać się czymś więcej. Dlatego ważne jest, aby pracownicy żyli wizją w organizacji. A jak jest w rzeczywistości?

Jednym z najczęstszych problemów w organizacjach jest to, że o wizji firmy, o tym dokąd zmierza, jakimi wartościami się kieruje, mówi się tylko (jeśli w ogóle) w gronie najwyższej kadry menedżerskiej. Wielu uczestników naszych szkoleń stwierdza, że nikt nigdy im nie powiedział, jakie jest główne przesłanie firmy. Słyszą tylko o konieczności osiągania wyniku i zarabiania pieniędzy.

Dlaczego tak się dzieje? Czasem dlatego, że kadra zarządzająca jest tak obeznana z wizją, która jej przyświeca, że wydaje się jej, iż każdy inny w organizacji ją zna. Przecież jest powieszona w ładnej ramce na ścianie, można ją przeczytać na stronie firmy. Czasami menedżerowie, którzy przyszli do organizacji, nie są z nią zapoznawani, a w konsekwencji jej nie rozumieją ani nie utożsamiają się ze stojącymi za nią wartościami. A skoro tak, to nie mogą rozmawiać o czymś, czego nie znają. Choć wydaje się to być oczywiste, niestety, w wielu polskich organizacji oczywiste nie jest. Jeśli menedżer chce być liderem z prawdziwego zdarzenia – musi zapoznać się z wizją swojej organizacji, przemyśleć ją, zobaczyć, jak przekłada się na codzienne działania jego pracowników i mówić o niej przy każdej nadarzającej się okazji. Oraz nagradzać ich wtedy, gdy będą ją wypełniać. To element, który nadaje sens codzienności.