Zarządzanie talentami

Zarządzanie talentami rozpoczyna od identyfikacji, jakie talenty są faktycznie firmie potrzebne. Oznacza to określenie jaki ponadprzeciętny potencjał człowieka jest pożądany, by budować przewagę konkurencyjną danego przedsiębiorstwa.
Kolejnym krokiem odkrycie i rozwój talentów w firmie a następnie pozyskiwanie ich z zewnątrz. Dopiero w trzecim kroku definiowany jest proce zarządzania talentami w organizacji.

Azymut Kariery wspiera organizacje w całym tym procesie dzięki połączeniu wiedzy biznesowej i psychologicznej zarówno na etapie diagnozy jak i zarządzania procesem.