Nauczyć się kochać siebie to kwintesencja tego, dlaczego powinniśmy nauczyć się dbać o wartość, która jest w nas. 

Ona daje bezpieczeństwo. 

Kiedy wiesz, kim jesteś, łatwiej ci BYĆ. 

Z uznania własnej wartości rodzi się zaufanie, że możesz być blisko tego, co dla ciebie ważne, że twoja przeszłość nie podważa twojej wartości, że to, jak zachowują się inni, nie decyduje o tym, kim jesteś i po co możesz w życiu sięgnąć. 

Bliskość to zgodność i podobieństwo.

Rodzi się ona z głębokiej potrzeby bycia poznanym i poznania drugiego człowieka.

Możesz zacząć budować prawdziwą bliskość z drugim, kiedy masz w sobie głębokie i szczere pragnienie bycia poznanym.

Co myślisz, czytając o tym, że warto dać się poznać? 

Zaryzykuj – możesz odkryć, że warto wyjść do światła…

Inne artykuły