Z samego faktu bycia człowiekiem godność i wartość są w nas zapisane. Poczucie wartości natomiast to subiektywna ocena, a w kontekście wartości odnosi się do nas samych – to my decydujemy, czy tę wartość widzimy.

Warto zauważyć, że wiele osób wyrosło z tak głębokiej traumy i tak przemocowego środowiska, że tylko ta godność — wynikająca z miłości do życia — pozwoliła im to przetrwać i mieć dobre życie w dorosłości. 

Poczucie własnej wartości (godność osobista) bywa mylone z samooceną. Samoocena to wiedza o sobie, o swoich zasobach, o tym, co się umie, a czego nie potrafi. To wiedza składająca się z ocen, które dostawaliśmy od otoczenia. Oceniamy siebie, zbierając informacje od otoczenia, ale poprzez doświadczanie siebie możemy dość łatwo dokonywać w tej ocenie zmian. 

Jesteś tym, co o sobie myślisz.
Wybierz słowa, które nadadzą Ci wartość, która jest w Tobie!

 

 

 

Inne artykuły