Wróciłam dzisiaj z przepięknego spotkania.
Menedżerowie spotkali się dzisiaj ze sobą w przestrzeni rozmów o swoich potrzebach i talentach. Było to doświadczenie siły płynącej z autentyczności i możliwości dzielenia się tym, co dobre i mocne.Byłam tylko moderatorem tego doświadczenia, ale energia płynąca z tego spotkania otuliła mnie całą – jestem ubrana w poczucie sensu, wdzięczności, serdeczności, szczerości i bliskości. 

Było to spotkanie, które pokazało, jak ważna w inspirowaniu ludzi jest własna postawa lidera – to doświadczenie będzie w nas wszystkich trwało, bo satysfakcja i zadowolenie płynące z niego nakarmiły wszystkich na długo.

Inne artykuły